گاهی

 

گاهی پروانه ها هم 

اشتباه عاشق میشوند 

بجای شمع  

گرد چراغهای بی احساس خیابان میمیرند !

 

/ 0 نظر / 34 بازدید